Om mig

Om mig


Jag heter Timo M Järpeskog och är samtalsterapeut. Inom ramen för mitt arbete som kbt-terapeut inom primärvård bedriver jag psykoterapi med regelbunden handledning av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut. Det har jag gjort 2018. Dessförinnan arbetade jag under handledning inom specialistpsykiatri i både Sverige och Norge, HVB för samsjuklighet och HVB för barn och unga. Jag har, utöver mitt arbete som terapeut, lång erfarenhet av att arbeta med människor med olika svårigheter och utmaningar i livet. Min erfarenhet är gedigen!


Min grundutbildning är master i religionsvetenskap där jag fokuserade på hur man kan använda djur och natur för att behandla psykisk ohälsa. I mitt arbete som KBT-terapeut inom primärvård har jag fått möjlighet att genomföra en studie om hur hästar kan användas för att behandla utmattningssyndrom. Tidningen Hästsport gjorde ett reportage om detta 2022. Inom ramen för primärvården på Sjukstugan i Storuman, i samarbete med Storumans kommuns öppenvårdsbehandlare Lasse Klasson, öppnat jag en öppen mottagning med lågtröskel-tänk för psykisk ohälsa och riskbruk/beroende.


Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) i Kognitiv Beteendeterapi gjorde jag på KBT Svealand i Örebro där professor Steven Linton är examinator. Jag har vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi och återfallsprevention från Högskolan Dalarna. 1 årig fördjupningsutbildning i Compassion Focused Therapy (CFT) från CFT-Institutet där professor Paul Gilbert regelbundet handleder.


I maj 2024 tar jag examen från psykoterapeutprogrammet vid Högskolan i SAPU och kan därefter söka legitimation som psykoterapeut från Socialstyrelsen. Jag jobbar både med kognitiv beteendeterapi och med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi. I höst påbörjar jag min resa att bli certifierad i Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy genom att gå deras Core-utbildning.


Åren av erfarenhet och olika utbildningar har lett mig fram till ett integrativt sätt att arbeta. Den teoretiska förankringen finns som en tydlig grund men det är klientens behov och mål för psykoterapin som styr mitt arbetssätt snarare än den specifika metoden. Erfarenheten har lärt mig att en aktiv terapeutstil passar de flesta klienter bättre än den klassiskt tillbakalutade.


Jag är född 1981 och lever med min fru och två bonusbarn i Hamrångefjärden utanför Gävle. Jag har ett stort intresse för matlagning, amerikansk fotboll, napoletansk pizza och älskar att åka och campa och fiska med min familj. Jag är publicerad författare på University Press Gävle och på Ordberoende Förlag - du hittar dessa titlar på exempelvis Adlibris och Bokus.Senaste nytt! 

Timo blir antagen till Core-training i Accelerated Experential Dynamic Psychotherapy

med start augusti 2024

(2024-02-01)


Timo deltar i workshop om att behandla anknytningstrauma med Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy

(2023-10-13 - 2023-1014)


Timo utbildar HVB Pärlebogården i Älvsbyn i traumamedvetet bemötande.

(2023-04-12)


Timo blir antagen till psykoterapeutprogrammet vid Högskolan SAPU!

(2021-08)


Timo blir klar med sin Compassion Focused Therapy-utbildning vid CFT-Institutet, där handledning med Paul Gilbert ingår.

(2021-05)


Timo genomför en studie om hästassisterad behandling av utmattningssyndrom! Rapporten finns att beställa från FoU Region Västerbotten.

(2020-09)


Timo är gästlärare på beroendeterapeutprogrammet vid Västerbottens Folkhögskola i Storuman under hösten 2020.

(2020-08)


Timo föreläser på Yrkeshögskolan Lernia om "Etik och bemötande" för blivande vårdadministratörer.

(2020-04-23)


Timo håller 3 st utbildningstillfällen med vårdavdelningspersonal i Storuman i suicidriskbedömning, inspirerat av Compassion!

(2020-03-20 - 2020-03-27)


Timo föreläser på Yrkeshögskolan Lernia om "Etik och bemötande" för blivande vårdadministratörer.

(2020-03-10)


Timo startar öppen mottagning på Sjukstugan i Storuman för personer med psykisk ohälsa och riskbruk - tillsammans med Storumans Kommuns öppenvårdsbehandlare Lasse Klasson.

(2020-03)


Timo blir certifierad inom "Good Clinical Practice".

(2020-02-27)


Timo föreläser för Polismyndigheten på "Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafiken" (SMADIT) i Storuman om primärvården och etik och bemötande vid riskbruk, skadligt bruk och beroende.

(2020-01-22)


Timo föreläser tillsammans med Riksförbundet Attention i Dikanäs om "Barn och psykisk ohälsa" i Dikanäs.

(2019-12-13)


Timo föreläser om "naturen som läkande plats" i Dorotea.

(2019-11-07)


Timo föreläser i Storuman om psykisk ohälsa utifrån behandlarens perspektiv, tillsammans med Micke Jones från Åsele.

(2019-11-06)


Timo föreläser i Åsele om psykisk ohälsa utifrån behandlarens perspektiv, tillsammans med Micke Jones från Åsele.

(2019-10-24)


Timo föreläser i Lycksele om psykisk ohälsa utifrån behandlarens perspektiv, tillsammans med Micke Jones från Åsele.

(2019-09-30)


Timo inleder egen utbildningsterapi för att bli behörig till

legitimationsgrundande psykoterapeututbildning.

(2019-09-20)


INTERNATIONELLT UPPDRAG: BERLIN!

Timo åker som reporter för magasinet Sokraten och rapporterar från 4:e Världskongressen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.  Timo träffar Steven C. Hayes, Judith Beck och Christine Padesky, går på föreläsning med prof. Paul Gilbert m.m.

(2019-07-17 - 2019-07-20)


Timo reser med som representant för forskning och behandling med Hofors kommun på studieresa till fem olika behandlingsträdgårdar runt om i Sverige.

(2019-06-17 - 2019-06-21)


Timo föreläser i Dorotea om psykisk ohälsa utifrån behandlarens perspektiv, tillsammans med Micke Jones från Åsele.

(2019-06-10)


Timo deltar i samtal om Grön Rehab i Hofors.

(2019-04-11)


Timo blir antagen som student på en doktorandkurs.

(2019-02-28)


Timo blir medlem i redaktionen för magasinet Sokraten.

(2019-01-05)


Timo blir antagen till en kommande antologi på Högskolan i Gävle som ska fungera som kurslitteratur på "Människa, Kultur och Religionsprogrammet".

(2018-08-12)


Timo har en pågående anställning som KBT-terapeut och kurator inom primärvården på Region Västerbotten.

(2018-12-03)


Timo får betyget B på sin masteruppsats!

(2018-06-23)


Idag examinerade Timo sin grundutbildning i kognitiv beteendeterapi för professor Steven J Linton.

(2018-06-05)


Hälsopedagogen Kajsa Dahl planerar Inspirationsgrupp Ladies! 

(2018-06-20)


Timo föreläser i Umeå hos Lernia på temat "etik och bemötande" .

(2018-02-13)


Timo föreläser i Umeå 16 november på temat "etik och bemötande" för studerande till vårdadministratörer.

(2017-11-03)


Timo föreläser om "Våga prata om psykisk (o)hälsa" i Ovanåker.

(2016-09)


Timo åker med en norsk delegation från Finnmarks Fylke på studieresa om djur- och naturassisterade interventioner till Österrike.

(2015-09)


Timo föreläser om psykisk ohälsa på lasarettet i Kiruna.

(2014-11)