Välkommen


KBT-terapeut Timo M Järpeskog

Master of Science in Religious Studies


Studerar legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet vid högskolan SAPU ht21-vt24


Grundutbildad psykoterapeut KBT

Vidareutbildad på Högskolan Dalarna i Återfallsprevention och KBT 30 hp

1 årig utbildning i Compassion Focused Therapy vid CFT-Institutet


Arbetar inom svensk hälso- och sjukvård som

KBT-terapeut sedan 2014 

Välkommen!


Har du funderat på att gå i psykoterapi?

Det finns många olika skäl till att söka psykoterapi och många metoder att välja mellan. Forskningen visar att psykoterapi hjälper! Den visar också att faktorer som relationen mellan terapeut och klient och att hitta rätt mål och fokus i terapin, är mer avgörande för ett positivt resultat i psykoterapin än den specifika metoden.


Jag utgår från både kognitiv beteendeterapi (KBT) och relationell och affektfokuserad psykoterapi – en modern utveckling av den psykodynamiska modellen som integrerats med kognitiva teorier och tekniker. Jag tar emot barn, unga, vuxna och par.


Vanliga skäl till att söka psykoterapi är att man fastnat i känslomässiga mönster eller beteenden som påverkar mående, relationer eller det vardagliga fungerandet på ett negativt sätt. Psykoterapi är en effektiv metod för att förändra eller bryta sådana mönster.


Särskilda upplevelser kan ibland få livet eller det vanliga fungerandet att stanna upp. Det kan handla om allt från mindre kriser till traumatiska erfarenheter. Vad som är en traumatisk erfarenhet är en subjektiv upplevelse. För någon handlar erfarenheten om övergrepp, misshandel eller olycka, för någon annan om utsatthet tex på arbetsplatsen. En traumatisk erfarenhet kan vara nödvändig att bearbeta tillsammans med en utomstående person – tex en terapeut – för att man ska kunna lägga den svåra erfarenheten bakom sig och komma vidare i sitt liv.


Ibland finns en tydlig orsak till de problem man söker psykoterapi för, men man kan också uppleva en mer diffus eller komplex problembild som kan beskrivas som:

- rädsla för att inte duga, för att göra fel, för att bli avslöjad som värdelös (om andra bara visste hur jag egentligen är….)

- svårighet att veta vad man känner, vem man egentligen är

- svårt att sätta gränser/säga nej

- allmän känsla av tomhet eller utanförskap (trots att man kanske tycker att man inte borde känna så, att man egentligen har det bra i sitt liv)

- oro för vad andra ska tycka och tänka om en

- svårighet att tycka om sig själv/ tendens att döma sig själv

- tendens att ta på sig andras problem i för hög grad

- känsloproblem som känslomässig överkänslighet, eller motsatsen att man känner ”för lite”

- kroppsliga besvär som inte finns någon fysiologisk förklaring till

- svårighet att träffa någon att ha en varaktig relation med

- krisreaktion

- ångest och oro

- nedstämdhet och depression

- stress och utmattning 

- förluster eller sorg


Detta är några beskrivningar av hur en problembild kan se ut. Det finns fler. Om du känner igen dig i något av ovanstående eller har andra problem som hindrar eller låser dig, vill få hjälp att få till stånd en förändring i ditt liv och vill pröva psykoterapi - 

Välkommen att kontakta mig för att boka tid för ett första möte!